BALKAN RENKLERİ + UZATILMIŞ TUR

+ UZATILMIŞ TUR- Balkan Renkleri bölgeler ve yerleriyle beraber
SÜRE: 10 gün
BÖLGELER: Dalmaçya, İstria, İtalya
YERLER: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, MP Krka, MP Plitviçe Gölleri, Roviny, Motovun, Poreç, Pula, MP Briyuni, Venedik
HARİTAGün 1 Zagrep
Hırvatistan'ahoşgeldiniz! TatilinizHırvatistanbaşkentiYagrep'tebaşliyor! Rehberinizsizihavalimanındabekliyor. Şehirmerkezindebulunanotelinize transfer. Yeterincezamanvarsa (uçakgelişsaatinebağlı) rehberinizeşliğindeşehirmerkezindegüzelbirakşamgezintiyeçıkın. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 2 Zagrep
KahvaltıdansonraHırvatistan'Ikeşfetmeyebaşlayalım! RehbereşliğindeZagrepturuilebaşlayacağız, şehirdegörülecekhepsininneredeolduğunu size göstereceğiz! Birazserbestzamanalın, keşfedin, yürüyün, kahvemolasıveyaalış-verişyapın.
Şehirturundansonraoteldeoğlenyemeğiniz var. Biraz da dinleninçünküakşamyemeğiZagrep'in en ünlürestoranlarındanbirindeplanlanmıştır.

Gün 3 Zagrep– Zagorye- Zagrep
Zagorye'denotobüsilegiderkenHırvatistan'ın en yeşilbölgesinigörmeyeimkanınızolacak! Hırvatistan'ın en güzelşatosu, Trakoşçan'akadarçıkın. Kulelerindenbirineçıkaraketrafındakimuazzammanzarayıgörün. Turunsonunda, Varajdinşehrinedevametmeden, oğlenyemeğivekısabirmolazamanıdır. RehbereşliğindekiVarajdinturundansonrabirmolaalın. Oteledönüş. Akşamyemeğivegeceleme.

Gün 4 Zagrep- Plitviçe- Jajce (Yaytse, Bosna-Hersek)
BirçokgörüşegöreHırvatistan'ın en güzelMilliParkıPlitviçeGöllerizamanıgeldi. Yöresellezzetlerintadınabakınve park turunabaşlayalım. Güzelliğinintadınıçıkarın! BugünküturumuzBosna-Hersek'inmerkezbölgesindebulunanYaytseşehrinegidişiylebitiyor. Hoşgeldiniz! Oteldekonklama. Akşamyemeğivegeceleme.

Gün 5 Jajce (Yaytse, Bosna-Hersek)
Yaytseşehrindedünyanın en güzelşelalerdenbiribulunuyorveşehirmerkezindebulunantekolanıdır. Rehbereşliğindeturunaçıkalımveşelaleyiveeskiçarşıyıgörelim. Şehrikendinizkeşfetmekiçinserbestzaman. Oteldeoğlenyemeği. Yaytse'dekirestoranlardanbirindeakşamyemeği.

Gün 6 Jajce (Yaytse)- Sarabosna (Bosna-Hersek)
Bosna-HersekbaşkentiSaraybosna'yaulaşıyoruz. Yoldagiderkendokunulmamışdoğayıkeyifleizleyin. Oteldeyerleşiyoruz, oğlenyemeğiveSaraybosnaşehirturu. Oteledönüş. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 7 Saraybosna (Bosna-Hersek)
Dinlenme keyfiniz için serbest gün. Şehri keşfedin, restoranlardaki yemeklerin tadına bakın, alış-veriş yapın... Akşam yemeği Saraybosna'nın en iyi restoranlardan birinde olacak.

Gün 8 Saraybosna- Mostar (Bosna-Hersek)
Mostar veNeretvenehriüzerindekibüyüleyiciköprüzamanı. Mostaragidiş. Ulaştıktansonraoteleyerleşiyoruz, kısamolaveoğlenyemeği. Rehbereşliğindeşehirturunagidelim. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 9 Mostar- Počitelj (Poçitel) (Bosna-Hersek)
Kahvaltıdansonra UNESCO DünyaMirasListesi'ndeolantarihişehirPoçitel'egidelim. Bu yerde hakim olanhuzurdeneyiminiyaşamakiçinkendinizezamantanıyınvehepsininfotoğraflarınıçekmeyiunutmayın. Oteledönüş. Oteldeoğlenyemeği. Mostar'dakirestoranlardanbirindeakşamyemeği.

Gün 10 Mostar- Dubrovnik (Hırvatistan)
HoşçakalBosna-Hersek! Dubrovnik'egidiş. Otelevarışveoteldeoğlenyemeği. Dinlenmezamanı, akşam da rehbersizikısabiryürüyüşeçıkaracak. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 11 Dubrovnik – Ston – Dubrovnik
Bugünmuhteşem Dubrovnik şehriiletanışacaksınız! Yerelrehber size her sokağını, her kulesini, her sarayınıvesurlarınıgösterecek. Şehrinortaçağatmosferineteslimolun! Rehbereşliğindeki Dubrovnik turundansonraşehirturuStyon'dadevamediyor. AncakondanönceSton'un en iyirestoranlardanbirindehazırlananlezzetlerinkeyfiniçıkarın. ŞimdiantiktuzfabrikasınıgörebilirisinizveyaAvrupa'da en uzunsavunmasurlarındayürüyebilirisiniz! Dubrovnik'edönüş. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 12 Dubrovnik
Bugünserbestzamanıgünüdür. Dubrovnik'intadınıçıkarın, şimdionuveonunmüzelerini, galerilerini, restoranlarınıvekültüreletkinliklerinitanıyorsunuz. Kaldırımlısokaklarındagezinin. Spa vemasajkeyfideneyin. Dinlenin. Aktifbirgüngeçirmekistiyorsanızçeşitli tam veyayarımgünturları size sunabiliriz. AkşamyemeğiDubrovnıik'in en iyirestoranlardanbirindeplanlandı.

Gün 13 Dubrovnik
Seyahatınızınsonunageldik. Havalimanına transfer. Hoşçakalın!

Gün 13 Dubrovnik- Split
KısamolalarıalarakSplit'egidiş. Oteldeoğlenyemeği. Denizveplaj, masajve spa keyfiyapmakiçinserbestzaman. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 14 Split
Sabah Split antikşehriturunaçıkıyoruz. Yerelrehberbizimleberabervebizebuşehri, tarihinivegüzelliklerinitanıtmakta. Oğlenyemeğive Split merkezindegezmekiçinserbestzaman. DinlenmeniziveferahlanmanızıtavsiyeediyoruzçünkübuakşamkiyemekSplit'in en iyirestoranlarındanbirindesizibekleyecek.

Gün 15 Split- Trogir- Zadar
KahvaltıdansonraZadar'adoğruyolaçıkıyoruz, birdurağımız UNESCO DünyaMirasListesindebulunantarihiTrogirşehriolacak. Oğlenyemeğiiçinserbestzaman. Zadar'avarış. Oteleyerleşiyoruz. RehbereşliğindeZadarmerkezindenakşamüstügezmektyiz. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 16 Zadar
Günaydın, Zadar! Kahvaltıdansonraşehrintarihiçekirdeiğndeturumuzbaşliyor! Yerelrehberimizbekliyorbizi, keşfedilecek o kadarçokşeyvarki! Etrafındagezinmekiçinserbestzamanımız da var. Oteledönüşveoğlenyemeği. Oğledensonra en sevikleriniziznkeyfiniçıkarmakiçinserbestzaman. AkşamyemeğiZadar'in en iyirestoranlarındanbirindedir.

Gün 17 Zadar – Krka – Zadar
Zadar'dan Krka MilliParkı'nadoğruyolumuzaçıkıyoruz. Sularladolumuhteşemdoğaparkınıyerelrehberbizigezdiriyor. Oğlenyemeğiveserbestzaman.Zadar'adönüş.Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 18 Zadar – Plitviçe Gölleri – Roviny
Birçoğuna göre Hırvatistan'ın en güzel Milli Parkı Plitviçe Gölleri'ne doğru hareket! Otelden check-out. vePlitviçegöllerinedoğruseyahatımızbaşliyor! Yörenin lezzetlerinin tadına bakın ve parkı keşfetmeye başlayın. İstria bölgesindebulunanRoviny'edoğruyolumuzdevamediyor. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 19 Roviny– Motovun– Poreç- Roviny
İstria iletanışmazamanıgeldi! İstria içindenseyahatederkenMotovunveLivade'yedoğrugidiyoruz! Tebebaşındabulunanbuortaçağşehirturu. Oğlenyemeğimolası. SonrasındaPoreç'edevamediyoruzverehbereşliğindeşehirigeziyoruz. Çoksayıdakimekanvemağazayıkendinizkeşfetmekiçinserbestzaman. İstria'ninrestoranlarındanbirindeakşamyemeği.

Gün 20 Roviny- Pula –Briyuni- Roviny
HırvatistanMilliParkaları'ndanbiriolanBriyuniveantikşehirPula'ya tam güntur.Önce de küçükpitorekşehirSvetvinçenat'takısamola. Fajana'yagidipBriyuniParkı'nabizigötğrecekferibotuyakalıyoruz. Küçükturistiktreniyleverehbereşliğindeparkıntamamındatur.KarayadönüşvePula''adevamediyoruz. Vardıktansonra Pula şehrindepanoramiktur.Rehbereşliğindemuhteşem Roman Arena veşehirmerkezituru. Şehrinkeyfiniçıkarmakiçinserbestzaman. Oteledönüş. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 21 Roviny - Venidik, İtalya
'Köprülerşehri' olarakbilinenVenedik'edoğruRoviny'dençıkış. Vardıktansonraotele check-in, oğlenyemeği, kısamolaverehbereşliğindekiturumuzbaşliyor! YarımgünlükrehberliturumuzdaVenedik'ingüzelliğinikeşfedin. Gezmek, dolanmakialış-verişyapmakiçinserbestzaman. Oteledönüş. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 22 Venidik, İtalya
Seyahatınızınsonunageldik. Havalimanına transfer. Hoşçakalın!