HIRVATİSTAN’IN GİZLİ HAZİNELERİ – VENEDİKGün 1 Venedik, İtalya

"Köprüler Şehri" olarak bilinen Venedik'egeliş.
Şehir merkezinde bulunan otelinize transfer. Yeterince zaman varsa (uçak geliş saatine bağlı) rehberiniz eşliğinde şehir merkezinde güzel bir akşam gezintiye çıkın. Otelde akşam yemeği ve geceleme.

Gün 2 Venedik, İtalya
KahvaltıdansonrayarımgünlükturundarehbereşliğindeVenedikgüzelliklerinikeşfedin. Oğlenyemeğivealış-verişiçinserbestzaman. Oteledönüş. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 3 Venedik, İtalya- Roviny, Hırvatistan
Trieste veSlovenya'dangeçerekHırvatistan'ayolculuk. Muhteşemmanzaranınkeyfiniçıkarın! Otelegeliş, oğlenyemeğiverehbereşliğindebupitoreskşehirturu. Oteldeakşamyemeği ve geceleme.

Gün 4 Roviny- Motovun- Poreç- Roviny

İstria iletanışmazamanıgeldi! İstria içindenseyahatederkenMotovunveLivade'yedoğrugidiyoruz! Tebebaşındabulunanbuortaçağşehirturu. Oğlenyemeğimolası. SonrasındaPoreç'edevamediyoruzverehbereşliğindeşehirigeziyoruz. Çoksayıdakimekanvemağazayıkendinizkeşfetmekiçinserbestzaman. İstria'ninrestoranlarındanbirindeakşamyemeği.

Gün 5 Roviny- Pula –Briyuni- Roviny
HırvatistanMilliParkaları'ndanbiriolanBriyuniveantikşehirPula'ya tam güntur.Önce de küçükpitorekşehirSvetvinçenat'takısamola. Fajana'yagidipBriyuniParkı'nabizigötğrecekferibotuyakalıyoruz. Küçükturistiktreniyleverehbereşliğindeparkıntamamındatur.KarayadönüşvePula''adevamediyoruz. Vardıktansonra Pula şehrindepanoramiktur.Rehbereşliğindemuhteşem Roman Arena veşehirmerkezituru. Şehrinkeyfiniçıkarmakiçinserbestzaman. Oteledönüş. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 6 Roviny- Opatiya- PlitviçeGölleri- Zagrep
İstria'yahoşçakaldeyin! BirçoğunagöreHırvatistan'ın en güzelMilliParkıPliştviçeGölleri'nedoğruhareket, ancakondanönceOpatiya'dakısamola. Sonrasındayolculuksıradağlardandevamediyor. Varıştansonraoğlenyemeğizamanı. Yöreninlezzetlerinintadınabakınveparkıkeşfetmeyebaşlayın. Bugünkü son hareketimizbiziHırvatistanbaşkentiZagrep'egetiriyor. Oteldeakşamyemeği ve geceleme.

Gün 7 Zagrep
RehbereşliğindesiziZagrepturunagötürelim! Başkentigörüpküçükşehircazibeleriyaşayın. Kendinizşehringüzelliklerinikeşfetmekiçinserbestzaman. Gezin, kahveiçin, birhatıraalın.
Oteledönüşveoğlenyemeği. Yagrep'in en ünlürestoranlarındanbirindeakşamyemeği.

Gün 8 Zagrep
Seyahatınızınsonunageldik. Havalimanına transfer. Hoşçakalın!