MANZARA TURU
Gün 1 Venedik, İtalya
"Köprüler Şehri" olarak bilinen Venedik'egeliş.
Şehir merkezinde bulunan otelinize transfer. Yeterince zaman varsa (uçak geliş saatine bağlı) rehberiniz eşliğinde şehir merkezinde güzel bir akşam gezintiye çıkın. Otelde akşam yemeği ve geceleme.

Gün 2 Venedik, İtalya
KahvaltıdansonrayarımgünlükturundarehbereşliğindeVenedikgüzelliklerinikeşfedin. Oğlenyemeğivealış-verişiçinserbestzaman. Oteledönüş. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 3 Venedik, İtalya- Roviny, Hırvatistan
Trieste veSlovenya'dangeçerekHırvatistan'ayolculuk. Muhteşemmanzaranınkeyfiniçıkarın! Otelegeliş, oğlenyemeğiverehbereşliğindebupitoreskşehirturu. Oteldeakşamyemeği ve geceleme.

Gün 4 Roviny- Motovun- Poreç- Roviny
İstria iletanışmazamanıgeldi! İstria içindenseyahatederkenMotovunveLivade'yedoğrugidiyoruz! Tebebaşındabulunanbuortaçağşehirturu. Oğlenyemeğimolası. SonrasındaPoreç'edevamediyoruzverehbereşliğindeşehirigeziyoruz. Çoksayıdakimekanvemağazayıkendinizkeşfetmekiçinserbestzaman. İstria'ninrestoranlarındanbirindeakşamyemeği.

Gün 5 Roviny- Pula –Briyuni- Roviny
HırvatistanMilliParkaları'ndanbiriolanBriyuniveantikşehirPula'ya tam güntur.Önce de küçükpitorekşehirSvetvinçenat'takısamola. Fajana'yagidipBriyuniParkı'nabizigötğrecekferibotuyakalıyoruz. Küçükturistiktreniyleverehbereşliğindeparkıntamamındatur.KarayadönüşvePula''adevamediyoruz. Vardıktansonra Pula şehrindepanoramiktur.Rehbereşliğindemuhteşem Roman Arena veşehirmerkezituru. Şehrinkeyfiniçıkarmakiçinserbestzaman. Oteledönüş. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 6 Roviny- Opatiya- PlitviçeGölleri- Zadar
İstria'yahoşçakaldeyin! BirçoğunagöreHırvatistan'ın en güzelMilliParkıPliştviçeGölleri'nedoğruhareket, ancakondanönceOpatiya'dakısamola. Sonrasındayolculuksıradağlardandevamediyor. Varıştansonraoğlenyemeğizamanı. Yöreninlezzetlerinintadınabakınveparkıkeşfetmeyebaşlayın. TurumuzunsonunageldikveHırvatistansahilindebulunanZadarşehrineyolakoyuluyoruz. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 7 Zadar
Günaydın, Zadar! Kahvaltıdansonraşehrintarihiçekirdeiğndeturumuzbaşliyor! Yerelrehberimizbekliyorbizi, keşfedilecek o kadarçokşeyvarki! Etrafındagezinmekiçinserbestzamanımız da var. Oteledönüşveoğlenyemeği. Oğledensonra en sevikleriniziznkeyfiniçıkarmakiçinserbestzaman. AkşamyemeğiZadar'in en iyirestoranlarındanbirindedir.

Gün 8 Zadar- Şibenik- Split
Zadar'danSplit'edoğruyolaçıkıyoruz, sahildebulunanmuhteşemşehirŞibenik'teoğlenyemeğiveşehirturuiçinbirmolaalıyoruz. Yerelrehberbizitaşlısokaklarındangezdirecek. SonrakiikigünüiçindestinasyonumuzSplit'eyolculukdevamediyor. Oteldeakşamyemeğivegeceleme.

Gün 9 Split
Sabah Split antikşehriturunaçıkıyoruz. Yerelrehberbizimleberabervebizebuşehri, tarihinivegüzelliklerinitanıtmakta. Oğlenyemeğive Split merkezindegezmekiçinserbestzaman. DinlenmeniziveferahlanmanızıtavsiyeediyoruzçünkübuakşamkiyemekSplit'in en iyirestoranlarındanbirindesizibekleyecek.

Gün 10 Split- Ston- Dubrovnik
Dubrovnik'egidiş, Stonadlışehirdekibirmolaile. AntiktuzlayabirgözatınveyaAvrupa'nın en uzunsavunmasurlarınıgezin! TurdansonraSton'daki en iyirestoranlarındanbirindehazırlananlezzetlerintadınabakmazamanıgeldi! Dubrovnik'edevamediyoruz. Oteldekonaklama. Akşamyemeğivegeceleme.

Gün 11 Dubrovnik
Bugünmuhteşem Dubrovnik şehriiletanışacaksınız! Yerelrehber size her sokağını, her kulesini, her sarayınıvesurlarınıgösterecek.
Ortaçağ dönemine kendinizi teslim edin. Şehirde oğlen yemeği ve bir kez daha güzelliklerini gezmek, spa'da rahatlatmak veya Dubrovnık'te olan çok sayıdaki dükkanlarda alış-veriş yapmak için serbest zaman. Otelde akşam yemeği ve geceleme.

Gün 12 Dubrovnik
Seyahatınızınsonunageldik. Havalimanına transfer. Hoşçakalın!